ประชุมวิชาการ

ผู้ป่วยชายไทย อายุ 52 ปี อาชีพรับราชการทหาร ภูมิลำเนา กทม

CC: ตาขวามัว 2 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล

PI: 2 ชั่วโมงก่อนมารพ. หลังจากตื่นนอนตอนเช้า ผู้ป่วยรู้สึกปวดกระบอกตาขวา ตาขวามัวทั่วๆ ไม่มีลักษณะเหมือนแสงเข้าตา ไม่มีลักษณะเหมือนมีอะไรลอยไปมา มีอาการคลื่นไส้ ไม่ชาหน้าชาตัว เสียงพูดปกติ ไม่อ่อนแรงแขนขากลืนปกติ ไม่มีไข้ เดินไม่เซ อาการตามัวเป็นมากขึ้นจนตาขวามองอะไรไม่เห็นจึงมาโรงพยาบาล 

Past history: Dyslipidemia 2-3 ปี poorly controlled 

Personal history: ดื่มเหล้าทุกวัน วันละ 1/2 ขวดกลมนาน 30 ปีจนถึงปัจจุบัน 

สูบบุหรี่ทุกวัน วันละ 2 ซองนาน 30 ปีจนถึงปัจจุบัน 

Family history: ปฏิเสธโรคหลอดเลือดสมอง/หลอดเลือดหัวใจ/หลอดเลือดปลายมือปลายเท้าตีบในครอบครัว 

Physical Examination:

Vital signs: BT 36.5 C, RR 18, BP 130/80 mmHg PR regular 78

General appearance: A middle-aged Thai man, normosthenic build

HEENT: no pale conjunctivae, anicteric sclerae, thyroid gland not enlarged, no carotid bruit, no proptosis, no conjunctival injection

Heart: JVP 3 cm above sternal angle, normal S1/S2, no gallop, no murmur

Lungs: normal chest expansion, trachea in midline, normal breath sounds, no adventitious sound

Abdomen: normal contour, active bowel sound, soft, not tender, no hepatosplenomegaly

Ext: no pitting edema

Neurological examination:

Good consciousness & orientation, normal speech, no stiffness of neck

 CN II:    VA: right no PL & left 20/160 PH 20/50   VF: left intact

Pupils 2 mm RTL both, present RAPD on right eye

Right Left

CN III, IV, VI: right eye partial ptosis 

CN V: normal sensation of face, no weakness of masticators, intact corneal reflex- both

CN VII: no facial palsy    CN VIII: no hearing loss  CN IX, X: uvula in midline, normal gag reflexes both

CN XI: no weakness of both sternocleidomastoid and trapezius muscles

CN XII: no tongue deviation, no atrophy, no fasciculation

Motor: no atrophy, no fasciculation, normal tone all extremities, power: grade V all

Sensation: intact   Deep tendon reflexes: 2+ all

Cerebellar system: Normal FTN & HTS, no dysmetria, normal rapid alternating movement

BBK: absent both sides   Clonus: absent both sides

What is stroke classification and pathophysiology ?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: