ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรฯ 2563

อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพ.ศ. 2563 (สอบปี 2565)

 1. นพ.พิพัฒน์ พัฒนพิพิธไพศาล
 2. พญ.สุมลทิพย์ ลีลาไล
 3. พญ.ฤทัยทิพย์ พวงเกษม
 4. พญ.สิริณัฐ พึ่งเจริญ
 5. พญ.ภัทรพร อภิพัฒนะมนตรี

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย วาระ พ.ศ. 2565-2567

ประกาศจากสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย เรื่อง: การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย วาระ พ.ศ. 2565-2567

เรียน “สมาชิกสามัญ” สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยทุกท่าน

เนื่องจากนายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย และกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระ พ.ศ.2563-2565 ได้หมดวาระการทำงาน ตามข้อบังคับของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ต้องมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย วาระ พ.ศ. 2565-2567 ขึ้นมาทำงานต่อไป

สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ได้ประกาศรับสมัครนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ และได้ผู้สมัครตามรายชื่อที่แนบมาด้วยในการนี้ใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน “สมาชิกสามัญ” กากบาทเลือกผู้ที่ท่านเห็นสมควรทำงานให้แก่สมาคมฯ ในบัตรเลือกตั้งที่แนบมาตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย วาระ พ.ศ. 2565-2567

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Email: thaistrokesociety@gmail.com

ประกาศจากสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย เรื่อง: เชิญสมัครเป็นนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย วาระ พ.ศ. 2565-2567

ประกาศจากสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย เรื่อง: เชิญสมัครเป็นนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย วาระ พ.ศ. 2565-2567

เรียน “สมาชิกสามัญ” สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยทุกท่าน

เนื่องจากนายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย และกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระ พ.ศ.2563-2565 กำลังจะหมดวาระลงในปี พ.ศ. 2565 จึงจำเป็นต้องมีการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้งานของสมาคมฯ ดำเนินไปอย่างราบรื่ย จึงขอเชิญชวนให้ “สมาชิกสามัญ” ของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย สมัครเป็นนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดต่าง ดังลิ้งค์เอกสารที่แนบด้านล่างนี้

https://bit.ly/3iJGN4E

จึงขอเรียนเชิญท่าน “สมาชิกสามัญ” ที่สนใจยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565

และเรียนสมาชิก ทั้งสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกสมทบทุกท่าน เนื่องด้วยสมาคมฯ กำลังดำเนินการ Update ทะเบียนข้อมูลสมาชิกของสมาคมฯ จึงขอเรียนสมาชิกทุกท่าน รบกวนตอบแบบข้อมูลทะเบียนสมาชิกตามลิ้งค์ที่แนบมาด้านล่างนี้

https://forms.gle/NHQ3uL7V2zKqSVWP9

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Email: thaistrokesociety@gmail.com

ประชาสัมพันธ์

Webinar SeriesThe role of tocotrienols in Neuroprotection

เลื่อนวันจัดประชุม

เดิม ศุกร์ที่ 21 มกราคม 2022

ใหม่ ศุกร์ที่ 1 เมษายน 2022

เวลา 12.00-13.00 น. ลงทะเบียนฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)Link สำหรับลงทะเบียน 👇https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeuezPFxb0…/viewform…

ขอประชาสัมพันธ์เชิญแพทย์ผู้สนใจรับชม Webinar Series Topic is “The role of tocotrienols in Neuroprotection”รางวัลพิเศษ Tocovid สำหรับผู้เข้าฟัง จำนวน 20 รางวัล รับไปเลย!! คูปองอาหารฟรีมูลค่า 600 บาท (สำหรับผู้ที่เข้ารับฟังจนจบ 1 ชั่วโมง) โดยคูปอง GrabGifts จะส่งให้ทาง E-mail ตามที่ลงทะเบียนไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม📞 Tel. 02-108-6283, 083-270-3335📲 E-mail : swhealthcare99@gmail.com

Thai Stroke Society (TSS) Annual Meeting 2022

งานประชุมวิชาการประจำปี 2022 จัดโดย สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ((Thai Stroke Society (TSS) Annual Meeting 2022))

หัวข้อ Keep Moving Forward to Improve Stroke Care

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 มกราคม พ.ศ.2564

อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังคงเกิดขึ้น ทางสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย จึงยังคงรูปแบบการประชุมเป็นในรูปแบบของ Virsual Meeting เฉกเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

อัตราค่าลงทะเบียน

 • แพทย์ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฯ/แพทย์ต่างประเทศ
  • ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 6,000 บาท
  • หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2564 6,500 บาท
 • สมาชิกสามัญและวิสามัญ
  • ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 5,000 บาท
  • หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2564 5,500 บาท
 • บุคลากรทางการแพทย์/นักศึกษาแพทย์
  • ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 3,000 บาท
  • หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2564 3,500 บาท

วิธีการลงทะเบียน

 1. พิมพ์
  • คำนำหน้าชื่อ/ตำแหน่ง เช่น พญ., นพ., ผศ. ดร., ดร. ฯลฯ
  • ชื่อ – นามสกุล
  • สังกัด/โรงพยาบาล
  • เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)
  • Email (ที่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากต้องใช้ E-mail ของแต่ละบุคคลในการเข้าฟังประชุม)
 2. แนบสลิปการชำระเงิน
 3. ส่งมาที่ Email: thaistrokesociety@gmail.com

การชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ / ชื่อบัญชี: สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย / เลขที่บัญชี: 026-4-26389-8

*หากโอนมากกว่า 1 คน กรุณาแจ้งจำนวนและรายชื่อทาง Email ด้วย

**แนบสลิป/ในเสร็จการโอนเงินมาที่ Email: thaistrokesociety@gmail.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Facebook: Thai Stroke Society

E-mail: thaistrokesociety@gmail.com 

Tell: คุณนงลักษณ์ – 098-829-2679

Download ตารางงานประชุมได้ทางลิ้งค์ที่แนบมานี้

เกณฑ์ประเมินและรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร Update 8/11/2021

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ได้ออกเกณฑ์ประเมินและรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร (Certified Comprehensive Stroke Center) ฉบับ พฤศจิกายน 2562

สามารถดูได้ทาง https://www.ha.or.th/

โดยไปที่: หน้าหลัก / การรับรอง / การประเมินเฉพาะโรคหรือระบบ (Disease Specific Certification – DSC)

หรือทางลิงค์ที่แนบไปนี้ เกณฑ์ประเมินและรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร ฉบับ พฤศจิกายน 2562 (ล่าสุด)

วันโรคหลอดเลือดสมองโลก 2021

วันโลกหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี พ.ศ.2564

พัฒนาสมอง พัฒนาคน พัฒนาชาติ

ในรูปแบบ: Live Stream

วันที่: 29 ตุลาคม พ.ศ.2564

เวลา: 13.00 – 15.30 น.

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่หรือ

Facebook page: Thai Stroke Society

เร็วๆ นี้

Vascular Neurology-Interhospital Conference 2021

Case Conference โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Thursday 5 August 2021

13.00 – 15.00 Virtual Meeting

Join: QR CODE

Vascular Neurology Interhospital Conference

Thursday 20 May 2021

13.00 – 15.00 PM

ZOOM Meeting ID: 380 226 2546

Passcode: 937484

Journal of Thai Stroke Society 2021 Vol.20 No.1

Journal of Thai Stroke Society 2021 Vol.20 No.1