สถานการณ์โรคหลอดเลือดสมอง

สถานการณ์โรคหลอดเลือดสมอง
รายงานการศึกษาโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทพบ พ.ศ. 2551 พบว่าอัตราผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมอง 257/100,000 ผู้ป่วยนอก 980/100,000 คน และในปี พ.ศ. 2552 โรคหลอดเลือดสมองมีอัตราเสียชีวิต21/100,000 คน รองจากมะเร็งและโรคหัวใจ
คาดว่าในปีพ.ศ. 2559 คนไทยจะมีอายุเฉลี่ย 75.6ปี ( ชาย 68 ปี หญิง 75ปี) ในปี พ.ศ.2551 ผู้สูงอายที่เป็นผู้ป่วยในจากโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ 995/100,000 คน
WHO ประมาณว่าทุกปีมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า 15 ล้านคนทั่วโลก 5ล้านคนพิการถาวร 5 ล้านคนเสียชีวิต และ2/3อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา ปี 2563 จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ประเทศไทยคาดว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละปี 150,000 ราย ปี 2552 เสียชีวิต 21ต่อแสนประชากร(37คน/วัน) คนไทยอายุ 15-74ปี พ.ศ. 2548-2550 พบความชุกโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต เพิ่มขึ้นเป็น 0.5 ล้านคน (ร้อยละ 1.1) พ.ศ.2551 ผู้ป่วยนอก 980/100,000 คน ค่ารักษาเฉลี่ย 1,629 บาทต่อราย ผู้ป่วยใน 257/100,000 คน(446/วัน) ค่ารักษาเฉลี่ย 29,571 บาทต่อราย ค่ารักษาทั้งสิ้น 2,973 ล้านบาทต่อปี หากประมาณการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 0.5 ล้านคนจะต้องเสียค่ารักษาประมาณ 20,632 ล้านบาทต่อปี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: