ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2013

ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

Posted on January 21, 2013, in ข่าวแจ้งผู้สนใจ. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: