แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน โดยการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือด

แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน โดยการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือด (Guideline of Endovascular Treatments in Patients with Acute Ischemic Stroke) ฉบับปรับปรุงครั้ง ที่ 1 พ.ศ.2561

สามารถ Download ได้ทางลิ้งค์ที่แนบไปนี้ แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด (PSC) 2561

%d bloggers like this: