เกณฑ์ประเมินและรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (CSC)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ได้ออกเกณฑ์ประเมินและรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร (Certified Comprehensive Stroke Center) ฉบับ พฤศจิกายน 2562

สามารถ Download ได้ที่ลิ้งค์นี้ เกณฑ์ประเมินและรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร ฉบับ พฤศจิกายน 2562 (ล่าสุด)

หรือทาง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

%d bloggers like this: