เป้าประสงค์สูงสุด

เป้าประสงค์สูงสุด
ส่งเสริมให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมอง มีรักษาโรคหลอดเลือดสมองตามมาตรฐานสากล
ส่งเสริมการวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ให้ สังคม ประเทศ มีความเข้าใจและศักยภาพในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: