พันธกิจ

พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนวิชาการแพทย์ และงานวิจัย สาขาด้านโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยตลอดจนการศึกษาป้องกันรักษาโรคหลอดเลือดสมองให้ก้าวหน้าไป ตามหลักวิชาการแพทย์
2. รักษามาตรฐานและกำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมอง
3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองให้แก่ประชาชนทั่วไป
4. ส่งเสริมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสานประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
5. ประสานงานและร่วมมือแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย และสมาคมอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: