Category Archives: ข่าวแจ้งผู้สนใจ

ASN International Neurosonology Exam – Thailand

ชมรม Neurosonology ภายใต้สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ด้วยความร่วมมือกับ The American Society of Neuroimaging (ASN) จัดให้มีการสอบ “ASN International Neurosonology Exam – Thailand” เพื่อประกาศนียบัตร Certification ASN Neurosonology ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดสอบในวันอังคารที่ 24 ม.ค. 2566 เวลา 13.00- 18.00 น. ที่ห้องคอมพิวเตอร์ศูนย์สารสนเทศ วพม. ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยข้อมูลขั้นตอนการสมัครสอบติดตามได้ในเว็บไซต์ของสมาคมฯ

.

แก้ไขสถานที่จากเดิม

ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร.พ.พระมงกุฎเกล้า

.

ใหม่

ห้องคอมพิวเตอร์ศูนย์สารสนเทศ วพม. ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

.

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Thai Stroke Society (TSS) Annual Meeting 2023

กลับมาอีกครั้งกับงานประชุมวิชาการประจำปี 2023 จัดโดย สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ((Thai Stroke Society (TSS) Annual Meeting 2023))

ในหัวข้อ “Journey to Best Stroke Practice”

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 27 มกราคม พ.ศ.2566

สถานที่

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมนิรันดร์วิชย ชั้น 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า

วันที่ 25-27 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า

สำหรับงานประชุมวิชาการในปีนี้ จะจัดขึ้นในรูปแบบ On-site โดยสามารถ Download ตารางงานประชุมได้ทางลิ้งค์ด้านล่างนี้

ตารางงานประชุม TSS 2023

อัตราค่าลงทะเบียน

1.แพทย์ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฯ/แพทย์ต่างประเทศ

– ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2565 6,000 บาท

– หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2565 6,500 บาท

2.แพทย์ที่เป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญ

– ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2565 5,000 บาท

– หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2565 5,500 บาท

3.บุคลากรทางการแพทย์/นักศึกษาแพทย์

– ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2565 3,000 บาท

– หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2565 3,500 บาท

วิธีการลงทะเบียนและชำระเงิน

1.Scan QR code ใน Poster ด้านล่างนี้

2.Google Form: https://forms.gle/e61sL2ob7PoCpKF68

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Facebook: Inboxpage

E-mail: thaistrokesociety@gmail.com

Tell: คุณนงลักษณ์ 098-829-2679

Stroke Work Shop Course for Neurology Residents and Fellows 2022 By Thai Stroke Society (TSSN 65)

Stroke Work Shop Course for Neurology Residents and Fellows 2022 By Thai Stroke Society (TSSN 65)

ขอเชิญ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 สาขาประสาทวิทยา เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ โรคหลอดเลือดสมองฉับพลัน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเวลา และเป็นไปตามแนวทางการรักษาโรคที่มาตรฐาน
 • เพื่อให้แพทย์ สามารถปฏิบัติงานตาม acute stroke management protocol ได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 • เพื่อให้แพทย์ สามารถรักษาผู้ป่วยตามเวชปฏิบัติ acute stroke fast track ได้
 • เพื่อให้แพทย์รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่อาการรุนแรงรวมถึง Malignant infarction
 • เพื่อให้แพทย์เลือกส่งตรวจและแปรผลการตรวจภาพวินิจฉัยระบบประสาท รวมถึงประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ถูกต้องเหมาะสม
 • เพื่อให้แพทย์สามารถปฏิบัติงานกับระบบการให้บริการสาธารณสุข stroke systems of care ได้
 • เพื่อให้แพทย์สามารถประเมินผู้ป่วยโดยใช้ NIHSS ได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียด

จำนวน: 50 ท่าน

วันที่: เสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.20 – 15.15 น.

และอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 – 14.45 น.

สถานที่: ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ลิ้งค์ใบสมัครและเอกสารอื่นๆ

https://drive.google.com/drive/folders/1tQbjTc1DTTcDbmEwi7B6sPSvRp92Yni2?usp=sharing

ส่งใบลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโรคหลอดเลือดสมองฉับพลัน ทาง E-mail: thaistrokesociety@thaistrokesociety

** ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น **

** หมดเขตลงทะเบียน 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 **

** ในการประชุมครั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมนาอุปกรณ์ iPad/Tablet หรือ Notebook มาด้วย เพื่อนามาใช้ใน Workshop Station **

สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่

Tel: 098-829-2679 (คุณนงลักษณ์)

E-mail: thaistrokesociety@gmail.com

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรฯ 2563

อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพ.ศ. 2563 (สอบปี 2565)

 1. นพ.พิพัฒน์ พัฒนพิพิธไพศาล
 2. พญ.สุมลทิพย์ ลีลาไล
 3. พญ.ฤทัยทิพย์ พวงเกษม
 4. พญ.สิริณัฐ พึ่งเจริญ
 5. พญ.ภัทรพร อภิพัฒนะมนตรี

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย วาระ พ.ศ. 2565-2567

ประกาศจากสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย เรื่อง: การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย วาระ พ.ศ. 2565-2567

เรียน “สมาชิกสามัญ” สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยทุกท่าน

เนื่องจากนายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย และกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระ พ.ศ.2563-2565 ได้หมดวาระการทำงาน ตามข้อบังคับของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ต้องมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย วาระ พ.ศ. 2565-2567 ขึ้นมาทำงานต่อไป

สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ได้ประกาศรับสมัครนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ และได้ผู้สมัครตามรายชื่อที่แนบมาด้วยในการนี้ใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน “สมาชิกสามัญ” กากบาทเลือกผู้ที่ท่านเห็นสมควรทำงานให้แก่สมาคมฯ ในบัตรเลือกตั้งที่แนบมาตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย วาระ พ.ศ. 2565-2567

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Email: thaistrokesociety@gmail.com

ประกาศจากสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย เรื่อง: เชิญสมัครเป็นนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย วาระ พ.ศ. 2565-2567

ประกาศจากสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย เรื่อง: เชิญสมัครเป็นนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย วาระ พ.ศ. 2565-2567

เรียน “สมาชิกสามัญ” สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยทุกท่าน

เนื่องจากนายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย และกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระ พ.ศ.2563-2565 กำลังจะหมดวาระลงในปี พ.ศ. 2565 จึงจำเป็นต้องมีการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้งานของสมาคมฯ ดำเนินไปอย่างราบรื่ย จึงขอเชิญชวนให้ “สมาชิกสามัญ” ของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย สมัครเป็นนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดต่าง ดังลิ้งค์เอกสารที่แนบด้านล่างนี้

https://bit.ly/3iJGN4E

จึงขอเรียนเชิญท่าน “สมาชิกสามัญ” ที่สนใจยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565

และเรียนสมาชิก ทั้งสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกสมทบทุกท่าน เนื่องด้วยสมาคมฯ กำลังดำเนินการ Update ทะเบียนข้อมูลสมาชิกของสมาคมฯ จึงขอเรียนสมาชิกทุกท่าน รบกวนตอบแบบข้อมูลทะเบียนสมาชิกตามลิ้งค์ที่แนบมาด้านล่างนี้

https://forms.gle/NHQ3uL7V2zKqSVWP9

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Email: thaistrokesociety@gmail.com

ประชาสัมพันธ์

Webinar SeriesThe role of tocotrienols in Neuroprotection

เลื่อนวันจัดประชุม

เดิม ศุกร์ที่ 21 มกราคม 2022

ใหม่ ศุกร์ที่ 1 เมษายน 2022

เวลา 12.00-13.00 น. ลงทะเบียนฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)Link สำหรับลงทะเบียน 👇https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeuezPFxb0…/viewform…

ขอประชาสัมพันธ์เชิญแพทย์ผู้สนใจรับชม Webinar Series Topic is “The role of tocotrienols in Neuroprotection”รางวัลพิเศษ Tocovid สำหรับผู้เข้าฟัง จำนวน 20 รางวัล รับไปเลย!! คูปองอาหารฟรีมูลค่า 600 บาท (สำหรับผู้ที่เข้ารับฟังจนจบ 1 ชั่วโมง) โดยคูปอง GrabGifts จะส่งให้ทาง E-mail ตามที่ลงทะเบียนไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม📞 Tel. 02-108-6283, 083-270-3335📲 E-mail : swhealthcare99@gmail.com

Thai Stroke Society (TSS) Annual Meeting 2022

งานประชุมวิชาการประจำปี 2022 จัดโดย สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ((Thai Stroke Society (TSS) Annual Meeting 2022))

หัวข้อ Keep Moving Forward to Improve Stroke Care

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 มกราคม พ.ศ.2564

อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังคงเกิดขึ้น ทางสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย จึงยังคงรูปแบบการประชุมเป็นในรูปแบบของ Virsual Meeting เฉกเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

อัตราค่าลงทะเบียน

 • แพทย์ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฯ/แพทย์ต่างประเทศ
  • ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 6,000 บาท
  • หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2564 6,500 บาท
 • สมาชิกสามัญและวิสามัญ
  • ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 5,000 บาท
  • หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2564 5,500 บาท
 • บุคลากรทางการแพทย์/นักศึกษาแพทย์
  • ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 3,000 บาท
  • หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2564 3,500 บาท

วิธีการลงทะเบียน

 1. พิมพ์
  • คำนำหน้าชื่อ/ตำแหน่ง เช่น พญ., นพ., ผศ. ดร., ดร. ฯลฯ
  • ชื่อ – นามสกุล
  • สังกัด/โรงพยาบาล
  • เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)
  • Email (ที่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากต้องใช้ E-mail ของแต่ละบุคคลในการเข้าฟังประชุม)
 2. แนบสลิปการชำระเงิน
 3. ส่งมาที่ Email: thaistrokesociety@gmail.com

การชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ / ชื่อบัญชี: สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย / เลขที่บัญชี: 026-4-26389-8

*หากโอนมากกว่า 1 คน กรุณาแจ้งจำนวนและรายชื่อทาง Email ด้วย

**แนบสลิป/ในเสร็จการโอนเงินมาที่ Email: thaistrokesociety@gmail.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Facebook: Thai Stroke Society

E-mail: thaistrokesociety@gmail.com 

Tell: คุณนงลักษณ์ – 098-829-2679

Download ตารางงานประชุมได้ทางลิ้งค์ที่แนบมานี้

เกณฑ์ประเมินและรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร Update 8/11/2021

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ได้ออกเกณฑ์ประเมินและรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร (Certified Comprehensive Stroke Center) ฉบับ พฤศจิกายน 2562

สามารถดูได้ทาง https://www.ha.or.th/

โดยไปที่: หน้าหลัก / การรับรอง / การประเมินเฉพาะโรคหรือระบบ (Disease Specific Certification – DSC)

หรือทางลิงค์ที่แนบไปนี้ เกณฑ์ประเมินและรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร ฉบับ พฤศจิกายน 2562 (ล่าสุด)

วันโรคหลอดเลือดสมองโลก 2021

วันโลกหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี พ.ศ.2564

พัฒนาสมอง พัฒนาคน พัฒนาชาติ

ในรูปแบบ: Live Stream

วันที่: 29 ตุลาคม พ.ศ.2564

เวลา: 13.00 – 15.30 น.

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่หรือ

Facebook page: Thai Stroke Society

เร็วๆ นี้