ประกาศจากสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย เรื่อง: เชิญสมัครเป็นนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย วาระ พ.ศ. 2565-2567

ประกาศจากสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย เรื่อง: เชิญสมัครเป็นนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย วาระ พ.ศ. 2565-2567

เรียน “สมาชิกสามัญ” สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยทุกท่าน

เนื่องจากนายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย และกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระ พ.ศ.2563-2565 กำลังจะหมดวาระลงในปี พ.ศ. 2565 จึงจำเป็นต้องมีการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้งานของสมาคมฯ ดำเนินไปอย่างราบรื่ย จึงขอเชิญชวนให้ “สมาชิกสามัญ” ของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย สมัครเป็นนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดต่าง ดังลิ้งค์เอกสารที่แนบด้านล่างนี้

https://bit.ly/3iJGN4E

จึงขอเรียนเชิญท่าน “สมาชิกสามัญ” ที่สนใจยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565

และเรียนสมาชิก ทั้งสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกสมทบทุกท่าน เนื่องด้วยสมาคมฯ กำลังดำเนินการ Update ทะเบียนข้อมูลสมาชิกของสมาคมฯ จึงขอเรียนสมาชิกทุกท่าน รบกวนตอบแบบข้อมูลทะเบียนสมาชิกตามลิ้งค์ที่แนบมาด้านล่างนี้

https://forms.gle/NHQ3uL7V2zKqSVWP9

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Email: thaistrokesociety@gmail.com

Posted on มีนาคม 29, 2022, in ข่าวแจ้งผู้สนใจ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: