ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรฯ

อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพ.ศ. ๒๕๕๙

  1. นายแพทย์ เกษมสิน ภาวะกุล
  2. นายแพทย์ ดิษนัย ทัศนพูนชัย
  3. แพทย์หญิง ภัทรนันท์ แสงวิโรจน์กุล
  4. แพทย์หญิง ศันสนีย์ แสงวณิช

Posted on April 19, 2017, in ข่าวแจ้งผู้สนใจ. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: