ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ที่ได้รับประกาศนียบัตรอนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองฯ

ประจำปีการศึกษา 2556-2557

1. นพ. กฤดา ณ สงขลา

2. นพ. พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์

3. นพ. พลสันต์ เรืองคณะ

4. นพ. ศดนัย โรจน์ธรรมรัตน์

5. นพ. สมบัติ มุ่งทวีพงษา

6. พญ. ดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์

7. พญ. พรภัทร ธรรมสโรช

Posted on November 24, 2014, in ข่าวแจ้งผู้สนใจ. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: