การประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ 2557

การประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ พ.ศ. 2557  ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม พ.ศ. 2557 ที่ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ มีการบรรยายเรื่อง สถานการณ์ แนวโน้มและการจัดการโรคหลอดเลือดสมองของคนไทย ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา1330-1500 น. ห้อง Bangkok Panorama 1 ชั้น 3 ผู้ดำเนินการอภิปราย ศ. พญ. ดิษยา รัตนากร นพ. สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล ผศ. นพ. ยงชัย นิละนนท์ และ ผศ. นพ. สมบัตื มุ่งทวีพงษา

Posted on February 26, 2014, in ข่าวแจ้งผู้สนใจ. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: