ด่วน! งดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๗

ประกาศสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

สืบเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในกรุงเทพฯที่ไม่แน่นอน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของวิทยากรทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุม สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยจึงขอแจ้งงดการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

๗ มกราคม ๒๕๕๗

 

Posted on มกราคม 7, 2014, in ข่าวแจ้งผู้สนใจ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: