ผลการสอบประกาศนียบัตรโรคหลอดเลือดสมองและคลื่นความถี่สูงฯปี 2555

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สอบผ่านทุกท่าน
1. นายแพทย์ รัชยุทธ ธนปิยชัยกุล
2. แพทย์หญิง สิริกัลยา พูลผล
3. นายแพทย์ เผ่าพงศ์ พีรพัฒน์มงคล
4. นายแพทย์ ชาญวิทย์ อนุเคราะห์วิทยา

Posted on August 5, 2013, in ข่าวแจ้งผู้สนใจ. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: