สมาชิกสามัญ

 

รายชื่อและรหัสสมาชิกประเภทสามัญสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

TSB 001 แพทย์หญิง             กนกวรรณ              วัชระศักดิ์สิลป์

TSB 002 แพทย์หญิง             กรรณิกา                 เสริมสุวิทยวงศ์

TSB 003 แพทย์หญิง             กรรณิการ์              คงบุญเกียรติ

TSB 004 แพทย์หญิง             สุทธิรา                    โพธิศรี

TSB 005 นายแพทย์              ก้องเกียรติ             กูณฑ์กันทรากร

TSB 006 แพทย์หญิง             กัลยา                      ดำรงศักดิ์

TSB 007 นายแพทย์              กำธร                       จิรชีวิน

TSB 008 นายแพทย์              กิตติพศ                  ทัศนบรรยง

TSB 009 นายแพทย์              กิตติศักดิ์                 เก่งสกุล

TSB 010 แพทย์หญิง             กิตนนท์                   พิชัยณรงค์

TSB 011 นายแพทย์              กิติกร                      พริชย์สกุล

TSB 012 แพทย์หญิง             กุลธิดา                   เมธาวศิน

TSB 013 นายแพทย์              เกษียรสม               วีรานุวัตติ์

TSB 014 นายแพทย์              เกียรติศักดิ์             ราชบริรักษ์

TSB 015 แพทย์หญิง             ขวัญรัตน์                  หวังผลพัฒนศิริ

TSB 016 นายแพทย์              เขษม์ชัย                  เสือวรรณศรี

TSB 017 นายแพทย์             คณินท์                    ชะนะกุล

TSB 018 นายแพทย์             จรุงไทย                   เดชเทวพร

tssmember2016

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: