ศักยภาพฝึกอบรมอนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองฯปี2564

สถาบัน

ศักยภาพ

ตำแหน่ง

อาจารย์

ผู้ป่วยนอก             400

ผู้ป่วยใน               200

neuromuscular imaging               100

Transcranial doppler ultrasonography 100

carotid and vertebral duplex ultrasonography  100

ราชวิทยาลัยฯอนุมัติ ปี 2563

เพิ่มลด   ปี2564

รพ. ศิริราช ข้อมูลเฉลี่ย 3 ปี

4

18,484

2,110

20,309

1,597

1,576

2

คงเดิม

ศักยภาพ

2

46.21

10.55

203.09

15.97

15.76

รพ. จุฬาลงกรณ์ ข้อมูลเฉลี่ย 3 ปี

6

4,696

1,002

9,129

337

370

3

คงเดิม

ศักยภาพ

5

11.74

5.01

91.29

3.37

3.70

รพ.รามาธิบดี ข้อมูลเฉลี่ย 3 ปี

4

22,322

2,243

23,780

1,421

1,382

3

คงเดิม

ศักยภาพ

3

55.81

11.22

237.80

14.21

13.82

สถาบันประสาท ข้อมูลเฉลี่ย 3 ปี

4

24,622

914

37,645

235

394

2

คงเดิม

ศักยภาพ

3

61.56

4.57

376.45

2.35

3.94

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ข้อมูลเฉลี่ย 3 ปี

2

9,853

897

1,729

202

837

1

คงเดิม

ศักยภาพ

1

24.63

4.49

17.29

2.02

8.37

รพ. พระมงกุฎเกล้า ข้อมูลเฉลี่ย 3 ปี

2

5,986

3,109

1,591

300

180

1

คงเดิม

ศักยภาพ

1

14.97

15.55

15.91

3.0

1.8

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: