กำหนดการสอบอนุสาขาโรคหลอดเลือดสมองฯ ปี 2557

สถานที่สอบ อาคารรัชมงคล สถาบันประสาทวิทยา

วันพฤหัสบดีที่  19 มิถุนายน 2557

0800 ลงทะเบียนรายงานตัว

0830- 0930 น. สอบข้อเขียน

0930- 1030 น. สอบ OSCE

1030- 1200 น. สอบปากเปล่า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: