ฝึกอบรมและสอบ

กำหนดส่งผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

กำหนดการสอบอนุสาขาฯวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เวลา 09-1200 น. ห้องตรวจคลื่นเสียงความถึ่สูง อาคารรัชมงคล สถาบันประสาทวิทยา

0900-1000 น. สอบข้อเขียน

1000-1100 น. สอบ OSCE

1100-1200 น. สอบปากเปล่า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: