งานวิจัยที่ได้รางวัล ปี พ.ศ. 2557

ประเภทที่ 1 บุคคลทั่วไป

รางวัลที่ 1

Comparison of Aspirin Response Measured by Urinary 11-Dehydrothromboxane B2 and VerifyNow Aspirin Assay in Patients with Ischemic Stroke

รศ. พญ. พรภัทร ธรรมสโรช  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

รางวัลที่ 2

Comparative antiplatelet aggregration effect of two clopidogrel products under steady state condition in healthy volunteers.

ภญ. นนทญา นาคคำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภทที่ 2 พยาบาล

รางวัลที่ 1

ผลการพัฒนาการรับรู้และการจัดการอาการเตือนของผู้ป่วยภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวและผู้ดูแลต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคและการจัดการอาการเตือน

วิราวรรณ จันทบูล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

รางวัลที่ 2

Effects of home visiting program on quality of life of King Chulalongkorn Memorial Hospital Stroke Patients.

Dutsanee Winitchai  รพ. จุฬาลงกรณ์

ประเภทที่ 3 แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

รางวัลที่ 1

Prevalence of cerebral microbleeds (CMB) on MRI in patients with Alzheimer’s disease (AD)

นพ. ธิติ ชินนาถจิตพันธ์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รางวัลที่ 2

The associations between risk factors, clinical outcome and the ischemic stroke subtypes:Prasat Neurological Institute Stroke Registry

นพ. กฤดา ณ สงขลา สถาบันประสาทวิทยา

%d bloggers like this: